Kinesisk Medicin

Kinesisk Medicin:

Kinesisk Medicins grundprinciper är Qi (energi), YinYang, de fem energierna och Golden Flower. Buddhismen, Konfucioismen och Taoismen är plattformarna.

I behandlingarna arbetar jag  med meridianerna,YinYang, Akupunkter och Qi. Meridiansystemet består av 12 huvudmeridianer. På dessa finns Akupunkter (portar) som stimuleras vid beröring. Genom att stimulera de olika punkterna på kroppens yttre, kan man förändra insidan. Meridianerna bildar ett slags nätverk på kroppen, som förbinder allt med varandra.

 

De fem energierna är TRÄ, ELD, JORD, METALL och VATTEN.

 

När dessa inte är i balans eller har någon störning, kan det bli stopp i flödena i meridianerna. Du kan då uppfatta det som smärta, värk eller spänning. Kinesisk Medicin handlar om att hitta grundproblemet. Genom insikt och förståelse, göra en förändring i sitt liv och därifrån Läka Livet.

 

I mina behandlingar utgår jag ifrån en helhetssyn på människan, och inte utifrån symtomen.

I detta synsätt finns det fyra olika plan att ta hänsyn till, och förstå sambandet mellan dem.

 

Vid första besöket får du som Klient, fylla i en hälsodeklaration.

Efter samtal kommet vi gemensamt fram till vilken behandling som blir bäst för DIG.

 

Behandlingarna i Kinesisk Medicin kan utföras på flera olika sätt. 

Historik


Kinesisk Medicin är djupt förankrad Österländsk filosofi. Dessa teorier går tillbaks ca 2000 år i tiden.

De filosofiska grunderna i Kinesisk Medicin är förankrade i Taoismen, Konfucioismen och Buddhismen.

Man talar med vördnad om visheten som fanns i det forna Kina. I de klassiska böckerna beskrivs hur

man skulle leva livet med Finess. Enligt Taoismen är människan en del av naturen och behöver leva

i harmoni med den.

The Secret of Golden Flower sägs vara skriven under Tangdynastin (618-907) e.Kr. den innehåller uråldriga

filosofiska tankar och ide´er om hur livet bör och skall levas. Man kan säga att det är en slags studie av

regler, moral och etik.

Här kommer vi tillbaks till den Taoistiska, Konfucianska och Buddhistiska världsåskådningen. Vilka bygger på

förhållandet till livet, vad är viktigt, vad jag vill, till vilken nytta etc.


Under kulturrevolutionen(1966-1976) blev det ett stort nederlag för den Traditionella Medicinen.

Mao tyckte den Kinesiska hälsovården behövde reformeras, och menade att läkarna inte behövde

så långa utbildningar. Kontentan blev att det tidigare utbildningsunderlaget skrotades, och de

mest vördade utförarna blev avrättade, fängslade eller skickades till omskolningsläger. Men efter Maos död 1976

så började den Traditionella Medicinen sakta återhämta sig. Samtidigt fick den Kinesiska Medicinen allt starkare fäste.


Golden Flower ÄR Ljus.

Detta syftar till att hitta ett tillstånd av inre frid och äkta lycka baserad på en bestämd medveten närvaro o självkännedom.

Kunna känna sig FRI.Kinesisk Medicin

 

Bindvävsmassage

Svensk klassisk massage

Bach Rescue Droppar

Lotta Persson

Kroppsterapeut


Drottninggatan 147

281 48 Hässleholm

lottasvalbefinnande@gmail.com

0768175959

Öppettider

efter överenskommelse


Måndag - Fredag

Lördag - Stängt

Söndag och Helgdagar - Stängt

© Copyright. All Rights Reserved.